Visie en Doelen

Een heldere visie en concrete doelen zijn onmisbaar voor inclusief werkgeverschap. Hoe zorg je voor draagvlak binnen het bestuur, wat is de koppeling tussen het D&I-beleid en de organisatiedoelen en wat zijn randvoorwaarden om met je doelen aan de slag te gaan?

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor sommige uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

 

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Het vaststellen van visie en doelen is een van de elementen die voor inclusieve werkgevers van belang zijn. Lees meer over hun ervaringen.

Psychisch verzuim tegengaan

Philadelphia Zorg heeft een aantal jaren geleden een visie geschreven waarin geluk centraal stond. Inmiddels hebben zij het laagste verzuimcijfer van de gehandicaptenzorg.

Psychisch verzuim tegengaan

Philadelphia Zorg heeft een aantal jaren geleden een visie geschreven waarin geluk centraal stond. Inmiddels hebben zij het laagste verzuimcijfer van de gehandicaptenzorg.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Visie en doelen, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren