Visie en Doelen

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor sommige uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Een inclusieve werkgever heeft een heldere visie op wat inclusief werkgeverschap betekent binnen de organisatie en heeft concrete doelen opgesteld om als organisatie inclusiever te worden.

Het formuleren van een visie is een belangrijke stap om als organisatie inclusiever te worden. Wat betekent inclusief werkgeverschap in jullie organisatie? En hoe past inclusief werkgeverschap in de beoogde toekomst van het bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan het omschrijven van de business case en zorg voor draagvlak binnen het bestuur.

Naast de visie over inclusief werkgeverschap is het van belang om doelen op te stellen. Hoe bereik je het toekomstbeeld dat is omschreven in de visie? Wat zijn daarin de tussenstappen? Denk bij het opstellen van doelen ook na over de praktische kant: welk budget,

Kernpunten voor de Visie en doelen:

  • Maak de visie en doelen onderdeel van een breder D&I-beleid
  • Koppel de D&I-doelen aan strategische organisatiedoelen
  • Creëer draagvlak bij bestuur en denk na over de business case
  • Neem budgettering mee in de plannen (middelen, tijd, mensen)
  • Stel targets op en denk na over de monitoring

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Het vaststellen van visie en doelen is een van de elementen die voor inclusieve werkgevers van belang zijn. Lees meer over hun ervaringen.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Visie en doelen, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren