Delen

Cultuur

Een inclusieve werkgever richt zich niet alleen op het vergroten van de diversiteit, maar ook op het creëren van een inclusief werkklimaat zodat werknemers zichzelf kunnen zijn en hun volle potentieel benut wordt.

De cultuur is een belangrijke voorwaarde voor succesvol inclusief werkgeverschap. Een inclusieve cultuur zorgt ervoor dat de andere elementen, zoals visie en doelen, de ruimte hebben om tot groei te komen. 

Bij een inclusieve cultuur is sociale veiligheid belangrijk. Is er ruimte voor verschillende perspectieven? Het is de taak van de werkgever om te zorgen voor een cultuur van bespreekbaarheid. Voelen medewerkers zich vrij om problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld in het geval van seksuele intimidatie op de werkvloer? 

Daarnaast speelt biasbewustzijn een belangrijke rol binnen inclusief werkgeverschap. (Onbewuste) vooringenomenheid heeft invloed op de beslissingen die mensen nemen en kan er zo voor zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin één dominante, homogene groep de koers bepaalt. Een inclusieve cultuur voorkomt dit en draagt bij aan het behoud van talent. Zo kan het verschil worden gemaakt voor het slagen van diversiteitsbeleid.

 

Een aantal aandachtspunten voor het creëren van een inclusieve Cultuur:

  • Sociale veiligheid en authenticiteit
  • Cultuur van bespreekbaarheid
  • Biasbewustzijn