Cases

Hoe gaan andere organisaties aan de slag met inclusief werkgeverschap en gendergelijkheid op de werkvloer? Lees de cases en leer van hun ervaringen.

filter op thema

Case

APG - Marloes Sengers

"Het verschil in beloning wordt door ons duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers."

Case

Salesforce - Linda Aiello

"Elk jaar houden we een beloningsonderzoek en leren we weer wat nieuws dat ons helpt om het proces te verbeteren."

Case

Aegon - Maarten Edixhoven

"Je kan niet beweren dat je gelijke beloning belangrijk vindt en vervolgens niet durven kijken naar hoe je het zelf aanpakt."

Case

ProRail - Rachelle van Daalen - Pluijmen

"Gelijke beloning voor gelijk werk is wat mij betreft een vanzelfsprekend onderdeel van inclusie."

Case

Nationale Postcode Loterij - Palmyra Menso

"Het is belangrijk om je te realiseren dat je bedrijfscultuur een belangrijke factor is in het wel of niet slagen van de invoering van het partnerverlof."

Case

Duurzaam Den Haag - Heleen Weening

"Iemands privéleven is net zo belangrijk als haar of zijn werkende leven. Wanneer je je dat realiseert als weggever, ben je volgens mij al 80% op weg in het voorkomen van dit soort verzuim."

Case

PostNL - Elly de Vries

"Het is belangrijk dat leidinggevenden signalen van stress kunnen herkennen bij hun medewerkers. Hiervoor hebben we een signaalkaart ontwikkeld."

Case

Aegon - Veronique Tilleman & Miranda van Nijhuis

"Wij merken dat veel werkgevers dit verzuim graag willen beperken, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Als Aegon willen we hier graag een positieve rol bij spelen."

Case

Coca-Cola - Ulla Ellens

"Ik vind het belangrijk dat we laten zien dat het opnemen van het partnerverlof bij ons alleen positieve gevolgen heeft."

Case

ABN AMRO - Monique Bosbaan

"Verzuim door stress speelt vaak bij vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Dat is ook niet de makkelijkste levensfase: vaak hebben ze puberkinderen, te maken met mantelzorg, de overgang."

Case

Erasmus Universiteit Rotterdam - Roos Schelvis

"Werkstress kent meerdere oorzaken. Een oplossing werkt alleen als je op al die oorzaken ingrijpt."

Case

Philadelphia Zorg - Babette Alberda

"Verzuim is een signaal hoe het gaat met je medewerkers en je kunt het beter voorkomen dan genezen."