Kennis

Wat moet je weten als je als organisatie werk wil maken van inclusief werkgeverschap en gendergelijkheid op de werkvloer? Hier vind je kennis, informatie en achtergrondartikelen over een aantal relevante thema’s binnen inclusief werkgeverschap. Lees bijvoorbeeld over divers werven en selecteren, of de invloed van bias op kansengelijkheid.

filter op thema

Artikel

Eerlijk zullen we alles delen

In gesprek over de werk-zorgverdeling. Veel werknemers kennen de worsteling om een gezond evenwicht te bewaren tussen hun baan en een privéleven, zeker als er (jonge) kinderen zijn. Ook voor werkgevers is dit een aandachtspunt. Lees hoe zij het gesprek hierover hebben geopend.

Column

Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda bij organisaties. Maar waar begin je? Directeur Programma's WOMEN Inc. Emma Lok. geeft advies.

Column

Het belang van gendergelijkheid op de werkvloer

In Nederland zijn vooral de thema’s arbeidsparticipatie en arbeidskansen aandachtspunten voor het dichten van de genderkloof. Hoe zorgen we voor meer gendergelijkheid op de werkvloer?

Artikel

Interview met een expert

AnalitiQs ontwikkelde de Gelijk Loon Check waarmee werkgevers kunnen onderzoeken of er in hun organisatie een loonkloof is.

Artikel

Interview met een expert

Najat Saidi is expert op inclusieve werving en selectie en adviseert organisaties te beginnen met het vergroten van diversiteit.

Artikel

Interview met een wetenschapper

Prof. dr. Evelien Brouwers richt zich in haar leerstoel op duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van stressgerelateerd verzuim.

Artikel

Transitieverlof

Steeds meer bedrijven voeren een gendertransitiebeleid in, en de kans bestaat dat dit verlof een wettelijke basis krijgt.

Artikel

Mantelzorg

In Nederland combineren 2 miljoen mantelzorgers onbetaalde zorgtaken met een betaalde baan. Dit heeft ook invloed op werkgevers.

Artikel

Stereotypering bij doorstroom van vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat genderstereotypering de grootste barrière voor vrouwen is om de top in het bedrijfsleven te bereiken.

Artikel

Whitepaper: De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap

De helft van alle medewerkers combineert betaald werk met zorgtaken voor kinderen. Lees hoe je hier als werkgever mee omgaat.

Artikel

Onderzoek naar kansenongelijkheid op de werkvloer

Een integrale aanpak is noodzakelijk voor het tegengaan van institutionele bias op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Artikel

Voorkeursbeleid voor vrouwen

Met voorkeursbeleid voor vrouwen kun je kansengelijkheid bevorderen. Lees hier hoe je dit kunt en mag toepassen.