Delen

Meten en monitoren

Meten is weten. Om te bepalen of de veranderingen rondom inclusief werkgeverschap de gewenste resultaten opleveren is het belangrijk om te meten en monitoren. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan: in de praktijk lopen organisaties tegen verschillende uitdagingen aan. 

Weten wat er speelt is essentieel om te achterhalen met welke thema’s je het best aan de slag kunt. Een kwalitatieve meting zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek of een monitoring van de cultuur kan uitkomst bieden. 

Monitor ook instroom, doorstroom en uitstroom. Dit zorgt voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen binnen het personeel en kan op termijn interessante inzichten opleveren die bijdragen aan het versnellen van inclusief werkgeverschap. Denk ook aan het meten van gelijke beloning en herhaal deze meting jaarlijks.

Een uitdaging voor alle werkgevers die willen meten en monitoren zijn de beperkingen van de AVG privacywet. Hiervoor is nog geen eenduidige oplossing beschikbaar, maar waarborg in alle onderzoeken de privacy van de werknemers. Benoem bijvoorbeeld duidelijk wanneer werknemers gegevens vrijwillig mogen aanleveren.

Denk tot slot na over wat je met de uitkomsten gaat doen. Wat zijn de vervolgstappen? En communiceer je de uitslagen intern, extern of niet? 

 

Een aantal mogelijkheden voor de invulling van Meten en monitoren:

  • Kwalitatief onderzoek:
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Monitoring cultuur

  • Kwantitatief onderzoek:
  • Meten gelijke beloning
  • Monitoren instroom, doorstroom, uitstroom (exit-gesprekken)