Delen

Draagvlak en communicatie

Inclusief werkgeverschap heeft een grotere kans van slagen als er draagvlak is binnen de organisatie. Een effectieve manier om daarvoor te zorgen is door aandacht te besteden aan de communicatie.

Draagvlak is belangrijk voor het implementeren van inclusief werkgeverschap binnen de organisatie. Verandering kan voor weerstand zorgen. In dat geval is het van belang om te onderzoeken waar de weerstand vandaan komt, hiervoor open te staan en te bepalen hoe je daarmee omgaat. Denk eraan om uit te leggen waarom er voor bepaald beleid is gekozen en wat dat in de praktijk betekent. Besteed extra aandacht aan het meenemen van de meerderheidsgroep omdat je daarmee een goede basis legt voor het succes van het beleid. Ook het voorbeeldgedrag van rolmodellen zoals managers en leidinggevenden kan helpen om eventuele weerstand weg te nemen en communicatie binnen de organisatie te ondersteunen.

Communiceer duidelijk, direct en regelmatig over de visie en doelen en het praktische beleid. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van inclusieve maatregelen, hoe vanzelfsprekender het wordt om die op dagelijkse basis mee te nemen in de werkzaamheden. Denk tot slot na over inclusieve taal en beeld, bijvoorbeeld door het opstellen of raadplegen van een stijlgids.

Een aantal aanbevelingen voor de communicatie rondom D&I-beleid:

  • Creëer draagvlak in de hele organisatie:
  • Meerderheidsgroep meenemen
  • Weerstand ophalen en wegnemen
  • Voorbeeldgedrag laten zien met behulp van rolmodellen
  • Zorg voor interne communicatie over beleid
  • Waarborg inclusiviteit in taal en beeld (in- en extern)