Delen

Visie en doelen

Een inclusieve werkgever heeft een heldere visie op wat inclusief werkgeverschap betekent binnen de organisatie en heeft concrete doelen opgesteld om als organisatie inclusiever te worden.

Het formuleren van een visie is een belangrijke stap om als organisatie inclusiever te worden. Wat betekent inclusief werkgeverschap in jullie organisatie? En hoe past inclusief werkgeverschap in de beoogde toekomst van het bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan het omschrijven van de business case en zorg voor draagvlak binnen het bestuur. Naast de visie over inclusief werkgeverschap is het van belang om doelen op te stellen. Hoe bereik je het toekomstbeeld dat is omschreven in de visie? Wat zijn daarin de tussenstappen? Denk bij het opstellen van doelen ook na over de praktische kant: welk budget, welke middelen en hoeveelheid tijd is er beschikbaar voor het bereiken van de doelen?

Kernpunten voor de Visie en doelen:

  • Maak de visie en doelen onderdeel van een breder D&I-beleid
  • Koppel de D&I-doelen aan strategische organisatiedoelen
  • Creëer draagvlak bij bestuur en denk na over de business case
  • Neem budgettering mee in de plannen (middelen, tijd, mensen)
  • Stel targets op en denk na over de monitoring