Delen

Implementatie op de werkvloer

Inclusief werkgeverschap op papier is één kant van het verhaal, maar vervolgens wil je de veranderingen in de praktijk doorvoeren. De implementatie op de werkvloer is daarin een belangrijk element.

Een eerste belangrijke stap is zorgen voor een integrale aanpak. Dat wil zeggen: een aanpak die ontstaat vanuit een verbinding tussen alle afdelingen die zo bijdragen aan het creëren van een inclusievere organisatie. Onderzoek wijst uit dat die integrale aanpak onmisbaar is voor inclusief werkgeverschap.

Een combinatie tussen inclusiviteitsdoelen en businesstargets kan daaraan bijdragen. Als de doelen en targets op elkaar aansluiten kunnen de afdelingen natuurlijkerwijs met beide aan de slag. De rol van het middenmanagement is in dit element essentieel. Zij zijn een belangrijke factor in de implementatie op de werkvloer en het is van belang om ze daarin te ondersteunen en eventuele weerstand in deze groep weg te nemen.

Een aantal aandachtspunten voor implementatie op de werkvloer:

  • Zorg voor een integrale aanpak: verbinding met alle afdelingen
  • Combineer inclusiviteitsdoelen en businesstargets 
  • Middenmanagement helpen bij implementatie
  • Weerstand bij middenmanagement wegnemen
  • Maak gebruik van inclusief leiderschap
  • Voorbeeldgedrag