Delen

Beleid

Veranker inclusief werkgeverschap in het beleid en vertaal de visie en doelen naar een concrete aanpak. Wat speelt er binnen de organisatie en met welke thema’s binnen inclusief werkgeverschap ga je aan de slag?

Beleid speelt een belangrijke rol in inclusief werkgeverschap want hiermee breng je jouw visie en doelen in de praktijk. Is er in het beleid rekening gehouden met verschillende groepen medewerkers? Is er aandacht voor de werk-privébalans, bijvoorbeeld voor ouders of om verzuim door stress te voorkomen? En is het beleid rondom werving en selectie inclusief ingericht zodat elke werknemer gelijke kansen heeft op bijvoorbeeld promotie of gelijke beloning?

Beleidsonderdelen die van belang zijn voor inclusieve werkgevers:

  • Belonen en waarderen
  • Werving en selectie
  • Instroom, doorstroom, uitstroom
  • Werk-privébalans, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid
  • Leven lang leren/ontwikkelperspectief