Over deze toolkit

WOMEN Inc. zet zich in voor gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en wil samen met partners inclusief werkgeverschap een impuls geven. Met deze toolkit ondersteunen wij alle werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap.

Inclusief werkgeverschap is constant in ontwikkeling en daarom wordt deze toolkit regelmatig geüpdatet.

Thema’s binnen de toolkit

Wij richten ons in de toolkit op de thema’s ‘werk-zorgverdeling’, ‘loonkloof’, ‘doorstroom en representatie’ en ‘werving en selectie’. Deze thema’s zijn bewust gekozen. Met het aanpakken van deze thema’s zetten we een belangrijke stap richting meer gendergelijkheid op de werkvloer.
Gelijke toegang tot het combineren van werk en zorg voor vrouwen en mannen is één van de belangrijkste voorwaarden voor gelijke arbeidsparticipatie. Daarnaast is het van belang dat werk moet lonen. Vrouwen hebben een slechtere onderhandelingspositie dan mannen, krijgen vaker minder betaald en werken vaak in sectoren met gemiddeld een lager inkomen, slechtere werkomstandigheden en baanonzekerheid. Tot slot is het voor de inrichting van de arbeidsmarkt cruciaal dat de stem van vrouwen wordt vertegenwoordigd op besluitvormende posities. Dit leidt tot meer inclusieve besluitvorming, wat ook een positief effect heeft op de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien vervullen zij een belangrijke functie als rolmodel. In dit kader is een inclusieve werving en selectie ook essentieel.

 

Initiatiefnemers

WOMEN Inc. versterkt sinds 2005 de positie van alle vrouwen in Nederland. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

 

Deze toolkit is mede mogelijk gemaakt door onze partners: de Goldschmeding Foundation, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ons INCubator netwerk.

INCubator netwerk

De toolkit is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van deskundigen en de kennis die we de afgelopen jaren via ons INCubator netwerk hebben opgedaan. De INCubators zijn organisaties die zich inzetten voor de versnelling van inclusief werkgeverschap, in hun eigen organisatie en in de wereld om hen heen. Hieronder lees je meer over hun ervaringen. Wil je meer weten of je aansluiten bij het INCubator netwerk?

Lees meer over het INCubator netwerk

 

Partnerinterviews

GOLDSCHMEDING FOUNDATION

“Om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, zijn inclusieve werkgevers onmisbaar. Bij inclusief werkgeverschap gaat het er niet alleen om dat mensen bij een werkgever aan de slag kunnen, maar vooral ook dat alle medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen binnen de organisatie.”

Peter Brouwer – Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt

 

ABN AMRO

“Je kunt niet alles doen, maar je kunt altijd iets doen.”

Nicole Böttger – Product Owner Diversity & Inclusion

 

Lees hier het volledige interview

Alliander

“Inclusie is je welkom voelen, meedoen, meepraten en meebepalen.”

Joy Lodarmasse – Manager Diversiteit en Inclusie

 

Lees hier het volledige interview

Coca-Cola European Partners

“We denken na over wat onze huidige werknemers, maar ook de werknemers van de toekomst, zouden verwachten van ons als werkgever.”

Jeroen van Vliet – Director Field Sales

 

Lees hier het volledige interview

KIT

“Ik vergelijk inclusiviteit wel met een schilderij waarvan iedereen meent dat het blauw is, totdat iemand zegt dat die het eerder groen vindt. Daaruit ontstaat discussie over zienswijzen en interpretatie, en over de bedoeling en boodschap van de schilder.”

Annerink Post – HR Manager

 

Lees hier het volledige interview