Implementatie op de werkvloer

Beleid en draagvlak zijn belangrijk, maar hoe implementeer je inclusief werkgeverschap op de werkvloer? En hoe werk je hierin samen met het middenmanagement en de medewerkers die ook hun business targets moeten halen?

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Om hun beleid kracht bij te zetten is implementatie op de werkvloer een belangrijk element. Lees meer over hun ervaringen.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie rondom implementatie op de werkvloer.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Implementatie op de werkvloer, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren