Delen

Het belang van gendergelijkheid op de werkvloer

Nederland steeg dit jaar van de 31e naar de 28e plek op de Global Gender Gap Index (2022) van het World Economic Forum (WEF). Toch is dit niet alleen maar goed nieuws, gemiddeld duurt het nog 52 jaar voordat gendergelijkheid in West-Europa is bereikt. In Nederland zijn vooral de thema’s arbeidsparticipatie en arbeidskansen aandachtspunten voor het dichten van de genderkloof. Hoe zorgen we voor meer gendergelijkheid op de werkvloer?

Hoewel vrouwen en mannen al jaren betaald werk verrichten hebben ze op veel gebieden nog niet dezelfde kansen. Zo zijn vrouwen in Nederland ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities, verdienen vrouwen nog altijd 13,2% minder dan mannen en verrichten vrouwen 1,5 keer meer onbetaalde zorgtaken dan mannen, wat invloed heeft op hun kansen en mogelijkheden om betaald werk te doen.

Daarnaast belemmeren stereotiepe verwachtingen de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt en houdt de huidige wetgeving rondom verlofregelingen de ongelijke werk-zorgverdeling tussen vrouwen en mannen in stand.

Inclusief werkgeverschap is een belangrijke voorwaarde voor meer gendergelijkheid op de werkvloer. Een inclusieve werkgever zet zich elke dag in om ervoor te zorgen dat alle medewerkers volledig zichzelf kunnen zijn, dat iedereen erbij hoort en dat iedereen dat ook zo voelt. Dit is niet alleen van belang voor vrouwen en mannen zelf, maar heeft ook voordelen voor de werkgever: inclusie zorgt voor behoud van talent, minder verzuim en gelukkigere, productievere werknemers.

Aan de slag met inclusief werkgeverschap

WOMEN Inc. zet zich in voor gelijke kansen om betaald en onbetaald werk te combineren. Wij richten ons op systemische en duurzame verandering. Daarvoor is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid via wetgeving, maar ook werkgevers zijn onmisbaar voor gelijke kansen op de werkvloer.

Meer weten over hoe je als werkgever kunt zorgen voor kansengelijkheid in jouw organisatie? Leer in de Cases van de ervaringen van andere werkgevers, lees achtergrondartikelen over verschillende thema’s binnen inclusief werkgeverschap op de Kennispagina, of ga direct aan de slag met onze Tools.