Delen

ABN AMRO

“Je kunt niet alles doen, maar je kunt altijd iets doen.” Nicole Böttger – Product Owner Diversity & Inclusion

Waarom is inclusief werkgeverschap belangrijk voor jullie organisatie?

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je jezelf kunt meenemen naar je werk. De ‘culture of belonging’ is daarbij van belang. Met andere woorden: gezien worden, gehoord worden en gewaardeerd worden om wat je meebrengt. We geloven in de kracht van diversiteit, en om divers te zijn, moet je inclusief zijn. Het thema is breder dan alleen werkgeverschap, we kijken ook naar onze rol in de maatschappij, naar onze rol als financier en naar het klantperspectief. Ik geloof erin dat het steeds makkelijker wordt om naar diversiteit binnen je teams te kijken als je vanuit het klantperspectief gaat nadenken. Stel dat je het voor je klanten mogelijk wil maken om zich als non-binair te registreren, dan is het logisch dat je die mogelijkheid ook aan je medewerkers biedt. Om de juiste producten te ontwikkelen of een nieuwe doelgroep aan te spreken, heb je een diverser team nodig. Bij ‘Banking for better for generations to come’ hoort ook dat wij een bank willen zijn die het voorbeeld stelt voor komende generaties.”

WOMEN Inc. heeft in samenwerking met experts en de Incubators 6 elementen onderscheiden die bijdragen aan inclusief werkgeverschap. Met welke van de 6 elementen ben jij binnen de organisatie het meest bezig?

“We hebben onlangs een nieuwe D&I-strategie gelanceerd. Daarin is veel aandacht voor 3 thema’s: culture of belonging, het beste uit jezelf halen, en inclusieve klantbenadering. Wat betreft het beleid willen we ervoor zorgen dat de afdelingen zelf aan de slag gaan. Zij moeten de veranderingen in hun processen krijgen en het ownership voelen. De verandering komt dan niet alleen voort vanuit HR-beleid, maar is ook geïmplementeerd op de werkvloer. Om dat te bevorderen, bieden we onder andere een training over unconscious bias aan, met een webinar en e-learning. Als je beleid wat breder trekt dan alleen HR, kijken we onder andere naar onze suppliers, hoe huren inclusieve bedrijven in? Wij merken dat de bewustwording steeds groter wordt bij iedereen.”

Wat is een goede eerste stap op weg naar een inclusievere organisatie?

“Weet waar je nu staat, weet waar je naartoe wil en probeer dat cijfermatig te onderbouwen. Kijk ook naar de producten en diensten die je aanbiedt. Hoe inclusief zijn die? Maak het concreet en begin klein, bijvoorbeeld met het voeren van gesprekken. Je kunt niet alles doen, maar je kunt altijd iets doen.”