Delen

KIT

“Ik vergelijk inclusiviteit wel met een schilderij waarvan iedereen meent dat het blauw is, totdat iemand zegt dat die het eerder groen vindt. Daaruit ontstaat discussie over zienswijzen en interpretatie, en over de bedoeling en boodschap van de schilder.” Annerink Post – HR Manager

Waarom is het voor jullie belangrijk om bezig te zijn met inclusief werkgeverschap?

“Wij geloven dat een werkomgeving waarin iedereen tot zijn recht komt, het beste te bieden heeft. Dat geldt voor medewerkers onderling, maar ook richting klanten. Als je je veilig, gezien en gehoord voelt, kun je zijn wie je bent. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het inzetten en verder ontwikkelen van jouw kwaliteiten. Ik vergelijk het wel met een schilderij waarvan iedereen meent dat het blauw is, totdat iemand zegt dat die het eerder groen vindt. Daaruit ontstaat discussie over zienswijzen en interpretatie, en over de bedoeling en boodschap van de schilder. En de discussie creëert ruimte voor creativiteit en groei. Als je deze ruimte kunt bieden, kun je je medewerkers binden, sollicitanten aantrekken en opdrachtgevers en klanten blij maken.”

WOMEN Inc. heeft in samenwerking met experts en de INCubators 6 elementen onderscheiden die bijdragen aan inclusief werkgeverschap. Met welke van de 6 elementen ben jij binnen de organisatie het meest bezig?

“Alle elementen zijn belangrijk en ze kunnen niet zonder elkaar. Je moet beginnen met visie en doelen vanuit het hoger management, zij moeten het goede voorbeeld geven en uitdragen. Maar je hebt ook concreet beleid nodig en draagvlak en communicatie. Op dit moment ligt onze focus bij het meten van inclusiviteit in relatie tot een inclusieve cultuur. Meten is weten: als je inzicht hebt in de onderdelen waar het schuurt, kun je met elkaar het gesprek aangaan over hoe je dat kunt verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat er vanuit de kern van onze organisatie en medewerkers geen kwade opzet zit in iemands gedrag. Maar een blinde vlek kan onbedoeld uitsluiting tot gevolg hebben. Om dat gesprek te leren voeren, moeten we werken aan een veilig werkklimaat, waarin je vragen durft te stellen en kwetsbaar durft te zijn.”

Wat is een goede eerste stap op weg naar een inclusievere organisatie?

“Wees ervan overtuigd dat de organisatie niet zonder inclusiviteit kan en dat je er voortdurend aan moet blijven werken.”