Delen

Coca-Cola European Partners

“We denken na over wat onze huidige werknemers, maar ook de werknemers van de toekomst, zouden verwachten van ons als werkgever.” Jeroen van Vliet – Director Field Sales

Wat is de meerwaarde van inclusief werkgeverschap voor jullie organisatie?

“We zien het als een kans om meer diversiteit binnen je team te hebben. Daardoor krijg je verschillende invalshoeken en ideeën, en kun je succesvoller zijn als team. Binnen Coca-Cola in Nederland hebben we gemiddeld genomen een redelijk divers medewerkersbestand, maar als je per afdeling kijkt is de verdeling soms minder goed. We denken nu na over hoe we diversiteit in alle afdelingen kunnen terugzien.
Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het normaal maken van inclusief werkgeverschap. En in de toepassing daarvan kijken we naar wat bij ons past. Als je het bijvoorbeeld hebt over partnerverlof hebben we gekeken naar wat we denken dat onze huidige werknemers, maar ook de werknemers van de toekomst, zouden verwachten van ons als werkgever en hebben we ervoor gekozen om het partnerverlof 6 weken 100% te betalen.”

WOMEN Inc. heeft in samenwerking met experts en de Incubators 6 elementen onderscheiden die bijdragen aan inclusief werkgeverschap. Met welke van de 6 elementen ben jij binnen de organisatie het meest bezig?

“Visie en doelen, en communicatie en draagvlak zijn nu de belangrijkste. We zijn begonnen met meten en vervolgens hebben we onze visie en doelen uitgewerkt. Zo kun je zien of de algemene streefgetallen ook logisch aansluiten bij je afdelingen. Het verschilt natuurlijk per team. In het ene team wil je weinig veranderen, in het andere team is er meer te doen. Daarna kun je de visie en doelen aanscherpen. Om draagvlak te creëren moet de uitwerking van je visie en doelen goed overkomen op de medewerkers. Ze moeten begrijpen wat er verandert en vooral waarom het belangrijk is. Ga lastige gesprekken niet uit de weg, bijvoorbeeld met medewerkers die zich afvragen wat de verandering voor hun eigen positie betekent. Ik wil onderdeel zijn van de oplossing en nadenken over wat het beste is dat we kunnen nastreven.”

Wat is een goede eerste stap op weg naar een inclusievere organisatie?

“Vorm een goed beeld van hoe je medewerkers de cultuur ervaren. Je kunt vanuit HR een beeld hebben, maar wat vinden de mensen zelf? We hebben een survey uitgezet onder onze medewerkers en daaruit kwam een mooi beeld naar voren van wat volgens onze medewerkers onze cultuur is. Daarna kun je in gesprek gaan en diepte-interviews afnemen. Je moet weten waar je staat voor je kunt weten waar je naartoe gaat.”