Delen

Ondersteunend leiderschap

Bij Philadelphia Zorg hebben leidinggevenden een andere rol gekregen, ze zijn meer faciliterend en ondersteunend dan dat ze zeggen hoé iedereen het moet doen.