Meten en monitoren

Meten = weten. Door te monitoren op instroom, doorstroom en uitstroom krijg je zicht op diversiteit. Kwalitatief kun je sense of belonging meten. Hoe meet je, hoe ga je om met AVG en wat doe je met uitkomsten?

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor sommige uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Het meten van inclusiviteit kan waardevolle inzichten bieden voor werkgevers. Lees meer over hun ervaringen.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie over meten van inclusiviteit.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Meten en monitoren, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren