Meten en monitoren

Meten = weten. Door te monitoren op instroom, doorstroom en uitstroom krijg je zicht op diversiteit. Kwalitatief kun je sense of belonging meten. Hoe meet je, hoe ga je om met AVG en wat doe je met uitkomsten?

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor sommige uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Artikel

Meten van inclusiviteit

Een organisatie die streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand en naar een inclusief werkklimaat wil ook weten wat de resultaten zijn van het beleid. Lees er meer over in dit kennisdocument.

Artikel

Meten van inclusiviteit

Een organisatie die streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand en naar een inclusief werkklimaat wil ook weten wat de resultaten zijn van het beleid. Lees er meer over in dit kennisdocument.

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Het meten van inclusiviteit kan waardevolle inzichten bieden voor werkgevers. Lees meer over hun ervaringen.

Tool

Zelfscan Inclusief Leiderschap

Om de inclusiviteit in teams te borgen, is inclusief leiderschap nodig. Met deze zelfscan kun je testen in hoeverre je inclusief leiderschap toont.

Verzuim door stress in kaart brengen

Via medewerkersonderzoek, de OR en mediakanalen zoals hun intranet houdt Philadelphia in de gaten hoe het gaat met medewerkers.

Video

Inzicht in de loonkloof

In deze video vertelt de CEO van Aegon over het onderzoek dat zij hebben gedaan naar beloningen van vrouwen en mannen bij het bedrijf.

Gelijke beloning

ProRail heeft onderzoek gedaan naar gelijke beloning binnen de organisatie. Ze spannen zich in om te meten en weten waar ze staan op 5 verschillende diversiteitsthema’s.

Tool

Zelfscan Inclusief Leiderschap

Om de inclusiviteit in teams te borgen, is inclusief leiderschap nodig. Met deze zelfscan kun je testen in hoeverre je inclusief leiderschap toont.

Verzuim door stress in kaart brengen

Via medewerkersonderzoek, de OR en mediakanalen zoals hun intranet houdt Philadelphia in de gaten hoe het gaat met medewerkers.

Video

Inzicht in de loonkloof

In deze video vertelt de CEO van Aegon over het onderzoek dat zij hebben gedaan naar beloningen van vrouwen en mannen bij het bedrijf.

Gelijke beloning

ProRail heeft onderzoek gedaan naar gelijke beloning binnen de organisatie. Ze spannen zich in om te meten en weten waar ze staan op 5 verschillende diversiteitsthema’s.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie over meten van inclusiviteit.

Tool

Hoe zit het met gendergelijkheid in jouw organisatie?

Via deze tool krijg je een idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten is gesteld binnen jouw organisatie. Aan het eind krijg je concrete tips om hiermee aan de slag te gaan.

Tool

Doe de Gelijk Loon Check!

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt. Hoe zit dat binnen jouw organisatie?

Tool

Stappenplan: Grip op stress

Als werkgever kun je een stevig fundament leggen voor het voorkomen van verzuim door stress. Deze drie stappen helpen je hierbij op weg.

Tool

Hoe zit het met gendergelijkheid in jouw organisatie?

Via deze tool krijg je een idee over hoe het met gendergelijkheid en vrouwenrechten is gesteld binnen jouw organisatie. Aan het eind krijg je concrete tips om hiermee aan de slag te gaan.

Tool

Doe de Gelijk Loon Check!

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt. Hoe zit dat binnen jouw organisatie?

Tool

Stappenplan: Grip op stress

Als werkgever kun je een stevig fundament leggen voor het voorkomen van verzuim door stress. Deze drie stappen helpen je hierbij op weg.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Meten en monitoren, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren