Draagvlak en communicatie

Hoe ondervang je weerstand binnen de organisatie? Met duidelijke communicatie over je D&I-beleid kun je intern draagvlak creëren voor veranderingen. Ook rolmodellen en inclusiviteit in woord en beeld zijn belangrijk voor draagvlak en communicatie.

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor sommige uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Artikel

Institutionele bias

De VU en Hogeschool Inholland hebben in een onderzoek naar kansenongelijkheid op de werkvloer onderzocht hoe institutionele bias bijdraagt aan ongelijke kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Artikel

Institutionele bias

De VU en Hogeschool Inholland hebben in een onderzoek naar kansenongelijkheid op de werkvloer onderzocht hoe institutionele bias bijdraagt aan ongelijke kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Een inclusieve werkgever zorgt voor draagvlak en communicatie binnen de organisatie. Lees meer over hun ervaringen.

Artikel

Voorbeeldrol partnerverlof

Op 1 januari 2020 heeft Coca-Cola het partnerverlof uitgebreid. Lees meer over het verlof en de ervaring van een van de medewerkers.

Artikel

Voorbeeldrol partnerverlof

Op 1 januari 2020 heeft Coca-Cola het partnerverlof uitgebreid. Lees meer over het verlof en de ervaring van een van de medewerkers.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie rondom draagvlak en communicatie.


.

Tips

De Incomplete Stijlgids van WOMEN Inc.

Ben je op zoek naar een richtlijn voor inclusiviteit in woord en beeld? Deze incomplete stijlgids laat zien hoe (beeld)taal gendergelijkwaardig en inclusief kan zijn en helpt je op weg om op een biasbewuste manier te communiceren.

Tips

De Incomplete Stijlgids van WOMEN Inc.

Ben je op zoek naar een richtlijn voor inclusiviteit in woord en beeld? Deze incomplete stijlgids laat zien hoe (beeld)taal gendergelijkwaardig en inclusief kan zijn en helpt je op weg om op een biasbewuste manier te communiceren.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Draagvlak en communicatie, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren