Beleid

Met hun beleid scheppen organisaties de voorwaarden voor inclusiviteit. Denk aan eerlijke beloning, die niet samenhangt met geslacht, afkomst of eventuele arbeidsbeperking. Of aan diversiteit en inclusie in werving en selectie. Het gevoerde beleid kan het verschil maken.

 

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor veel uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees hieronder onder meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Een inclusief beleid is voor hen onmisbaar. Lees meer over hun ervaringen.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie die je kunt toepassen in je eigen beleid.

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Beleid, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren