Beleid

Met hun beleid scheppen organisaties de voorwaarden voor inclusiviteit. Denk aan eerlijke beloning, die niet samenhangt met geslacht, afkomst of eventuele arbeidsbeperking. Of aan diversiteit en inclusie in werving en selectie. Het gevoerde beleid kan het verschil maken.

 

Artikelen

Inclusief werkgeverschap is de oplossing voor veel uitdagingen waar werkgevers nu voor staan. Lees hieronder onder meer over de kansen en meerwaarde voor jouw organisatie.

Leven lang leren

Maar liefst 30% van de HR-verantwoordelijken geeft aan dat beleid voor een concrete leerstrategie ontbreekt, terwijl ze vrijwel allemaal aangeven dat zo’n ontwikkelplan noodzakelijk is.

Divers werven en selecteren

Dit Kennisdocument besteedt aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie en biedt tips voor beleid om het gehele traject inclusief te maken.

Leven lang leren

Maar liefst 30% van de HR-verantwoordelijken geeft aan dat beleid voor een concrete leerstrategie ontbreekt, terwijl ze vrijwel allemaal aangeven dat zo’n ontwikkelplan noodzakelijk is.

Divers werven en selecteren

Dit Kennisdocument besteedt aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie en biedt tips voor beleid om het gehele traject inclusief te maken.

Cases

Verschillende werkgevers zijn aan de slag gegaan met inclusief werkgeverschap. Een inclusief beleid is voor hen onmisbaar. Lees meer over hun ervaringen.

Artikel

Ondersteuning van de werkgever

ABN AMRO besteedt in hun vitaliteitsbeleid aandacht aan onderwerpen als mantelzorg, partnerverlof en verzuim.

Video

Partnerverlof bij Maison Kelder

Banketbakkerij Maison Kelder heeft ongeveer 110 medewerkers en biedt hen sinds 2015 een maand extra partnerverlof, 100% betaald.

Verzuim door stress voorkomen

De Erasmus Universiteit Rotterdam voert specifiek beleid om verzuim door stress te voorkomen en geeft concrete tips voor jouw organisatie.

Artikel

Ondersteuning van de werkgever

ABN AMRO besteedt in hun vitaliteitsbeleid aandacht aan onderwerpen als mantelzorg, partnerverlof en verzuim.

Video

Partnerverlof bij Maison Kelder

Banketbakkerij Maison Kelder heeft ongeveer 110 medewerkers en biedt hen sinds 2015 een maand extra partnerverlof, 100% betaald.

Verzuim door stress voorkomen

De Erasmus Universiteit Rotterdam voert specifiek beleid om verzuim door stress te voorkomen en geeft concrete tips voor jouw organisatie.

Aan de slag

Ga verder aan de slag met deze aanvullende en verdiepende informatie die je kunt toepassen in je eigen beleid.

Column

Het belang van uitgebreid partnerverlof

Het krijgen van een kind heeft een enorme impact op je leven, zowel thuis als op het werk. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen die vader worden.

Column

Diversiteit is een win-win-winstsituatie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda bij organisaties. En terecht: te veel mensen lopen nu nog kansen mis. Maar waar begin je?

Tool

50+ op de werkvloer

Oudere werknemers beschikken door hun ruime ervaring over veel competenties en inzichten die jongeren niet of minder hebben. Leer meer over de positieve kwaliteiten en de meerwaarde van 50-plussers.

Tool

Gelijke beloning

Hoe weet je als werkgever of de loonkloof voorkomt in jouw organisatie? En hoe dicht je de loonkloof? Start met onderzoek en kijk naar de onderliggende oorzaken.

Tips

Inclusieve werving en selectie

Bekijk de praktische tips om de werving, selectie, de sollicitatiegesprekken en de uiteindelijke keuze inclusief aan te pakken.

Tool

Grip op stress

Als werkgever kun je een stevig fundament leggen voor het voorkomen van verzuim door stress. Deze drie stappen helpen je hierbij op weg.

Tool

Succesvol partnerverlof

Hoe voer je partnerverlof in jouw organisatie op een succesvolle manier in, zodat het winst oplevert voor jouw werknemers én voor jouw organisatie?

Tool

Doe de Gelijk Loon Check!

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt. Hoe zit dat binnen jouw organisatie?

Column

Het belang van uitgebreid partnerverlof

Het krijgen van een kind heeft een enorme impact op je leven, zowel thuis als op het werk. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen die vader worden.

Column

Diversiteit is een win-win-winstsituatie

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda bij organisaties. En terecht: te veel mensen lopen nu nog kansen mis. Maar waar begin je?

Tool

50+ op de werkvloer

Oudere werknemers beschikken door hun ruime ervaring over veel competenties en inzichten die jongeren niet of minder hebben. Leer meer over de positieve kwaliteiten en de meerwaarde van 50-plussers.

Tool

Gelijke beloning

Hoe weet je als werkgever of de loonkloof voorkomt in jouw organisatie? En hoe dicht je de loonkloof? Start met onderzoek en kijk naar de onderliggende oorzaken.

Tips

Inclusieve werving en selectie

Bekijk de praktische tips om de werving, selectie, de sollicitatiegesprekken en de uiteindelijke keuze inclusief aan te pakken.

Tool

Grip op stress

Als werkgever kun je een stevig fundament leggen voor het voorkomen van verzuim door stress. Deze drie stappen helpen je hierbij op weg.

Tool

Succesvol partnerverlof

Hoe voer je partnerverlof in jouw organisatie op een succesvolle manier in, zodat het winst oplevert voor jouw werknemers én voor jouw organisatie?

Tool

Doe de Gelijk Loon Check!

75% van de werkgevers denkt dat de loonkloof in de eigen organisatie niet voorkomt. Hoe zit dat binnen jouw organisatie?

Toolkit

Je hebt op deze pagina kunnen lezen over Beleid, maar ook de andere elementen zijn belangrijk voor organisaties die inclusiever willen worden. Bekijk de overige elementen die bijdragen aan inclusief werkgeverschap.

Visie en
doelen

Meten en monitoren

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Visie en
doelen

Beleid

Draagvlak
en communicatie

Implementatie
op de werkvloer

Cultuur

Meten en monitoren